Profil Kepala Madrasah MTsS Nurul Khair Long Kali

Kategori :

umum

Tgl Buat :

  2023-12-02 08:47:00Penulis  :

  Admin
 1. Identitas Kepala Madrasah

 

  • Nama Kamad         :    Adi Indra Suryanto, S.Pd.I

 

  • NUPTK                 :    7658 7576 5920 0002

 

  • Pangkat/Golongan :    -

 

  • Tempat/Tgl Lahir :    Tarakan, 26 Maret 1979

 

  • Jenis Kelamin        :    Laki-laki

 

  • Pendidikan             :    S1

 

  • Alamat Rumah       :    Desa Muara Telake, RT 004 Kec. Long Kali Kab. PaserDiskusi: